Adaptrar

Adaptrar / övergångar mellan olika kontakttyper