Balsa för modellbygge

Balsaträ är ett av modellbyggarens favoritmaterial: lätt, enkelt att bearbeta och samtidigt förhållandevis hög hållfasthet. Nedanstående text är skriven för att dels sammanfatta de viktigaste egenskaperna och dels för att kunna vara en guide vid val av balsa till just ditt projekt.

Balsaträ

Balsaträdet växer vilt i Västindien, södra Mexiko och i norra Sydamerika. Det är ett stort och snabbväxande träd som kan nå 30 meters höjd på 10 år. Balsats låga densitet (när det är torkat är densiteten lägre än kork) kommer sig av de stora, vattenfyllda, cellerna det är uppbyggt av. När vattnet har avlägsnats ur cellkärnorna finns enbart cellväggarna kvar, därav den låga densiteten.
Den Balsa som MBS RC Models säljer kommer från plantager i Sydamerika.

Densitet

Balsaträ - köp din balsa från MBS RC ModelsDensiteten (vikt per volymenhet) hos balsa sträcker sig mellan 50 och 350 kg/m³ och med ett snitt kring 160 kg/m³.
Detta ger att ett 3 mm balsaflak kan väga 15 – 105 gram och med en snittvikt kring 48 gram.
Som jämförelse kan nämnas att ett björkflak i samma storlek skulle väga cirka 180 gram.

Generellt kan man säga: ju ljusare flak desto lägre densitet.

Olika typer av balsa

Balsaflakens egenskaper skiljer sig beroende på hur de sågats fram ur stocken och delas in i tre grupper:

A-grain (grain = ådring)
Årsringarna ligger parallellt med flakets långsidor (se även kortsidan på flaket, där årsringarna tydligt framträder och går från kortsida till kortsida).

C-grain
(även kallat Quarter grain)
Årsringarna går från ena långsidan till den andra (se även kortsidan på flaket, där årsringarna tydligt framträder och går från långsida till långsida, d v s stående fiberriktning). Dessa flak känns igen genom dess pärlemorliknande och (lätt) fläckiga yta.

B-grain

Årsringarna går på snedden genom flaket. Ofta varierar ett B-grain-flak mellan A- och C-grain. Detta är den vanligaste typen av balsaflak.

B-, följt av A-grain, är de vanligaste typerna av balsa, C-grain är svårare att finna (mindre än 1% av alla flak är C-grain) p g a den svårare sågningen och det stora spillet i stocken.

Vilken typ av balsa passar var?

Eftersom B-grain är den absolut vanligaste typen av flak och den dessutom täcker de flesta behov, bör nedanstående enbart ses som en översiktigt beskrivning.

Några exempel:

  • Tunna flak av A-grain är lätta att böja och passar mycket bra till plankning av rundade ytor. Lite tjockare flak passar till lister och vingframkanter.
  • C-grain-flak är mycket styva tvärs flakets längdriktning och passar bra till plankning av vingar, fenor och kroppssidor (plana ytor).
  • Tjockare flak är mycket lämpade för att skära spant och spryglar ur.Flak av B-grain varierar ofta från A till C.
  • Delar av ett flak kan passa ypperligt till plankning av krökta ytor medan en annan del av samma flak kan passa till plankning av plana ytor.
    Genom att böja och bända utmed flaket kan man enkelt känna de olika partiernas egenskaper.

Vikt, hållfasthet och styvhet

Om man vill ha så stark (hållfast) och styv balsa som möjligt så skall man välja den tyngsta (den med högst densitet)! Dock är det inte så enkelt, eftersom flygmodellen gärna skall kunna lyfta också. Med andra ord: kompromissa är nödvändigt!

Några exempel med avseende på flakens vikt:

  • 1. Lätt balsa (densitet mindre än 100 kg/m³ ) har låg hållfasthet och styvhet. Används till plankning och till tillverkning av delar som inte utsätts för några eller mycket små påfrestningar.
  • 2. Medium balsa (100 – 150 kg/m³) har god hållfasthet och styvhet. Används till spant, spryglar, lister och plankning.
  • 3. Hård balsa (densitet över 150 kg/m³) har mycket god hållfasthet och styvhet. Används till spant, spryglar och lister på lite större modeller och även på positioner där extra hållfasthet behövs.

Det är ofta en god idé att gå ned en tjocklek på flaken men behålla de ursprungliga flakens vikt! Exempel: ett 3 mm balsaflak väger 30 gram (densitet: 100 kg/m³) och har en viss hållfasthet och styvhet. Om man i stället väljer ett 2 mm balsaflak med samma vikt (30 gram, densitet: 150 kg/m³), ger det ingen viktökning men mer än en fördubbling med avseende på hållfasthet och styvhet!

Här hittar du alla våra balsaflak och balsalister i varierande dimensioner som passar för alla modellbyggen.

Lycka till med ditt modellbygge,
Magnus
MBS RC Models