Byggsatser – RBC

Byggsatserna från RBC är ritningsbyggen. Byggsatserna rekommenderas endast för erfarna modellbyggare.