Fartreglage

Spektrum Avian bortlös Smart, fartreglage avsedda för flyg, helikopter, multirotor, m.m.

ZTW Mantis, fartreglage avsedda för flyg, helikopter, multirotor, m.m.

ZTW Beatles, fartreglage avsedda för flyg, helikopter, multirotor, m.m.

Hobbywing FlyFun, fartreglage avsedda för flyg, helikopter, multirotor, m.m.

Spektrum Firma, fartreglage avsedda för bilar

Fartreglage avsedda för båt / marina applikationer

För borstlösa motorer (tre kablar mellan motor och fartreglage)

Fartreglage för båt och bil med borstade motorer

För borstade motorer (två kablar mellan motor och fartreglage)

Tillbehör

Om kablarna från batteri, via fartreglage, till en borstlös motor måste förlängas skall de alltid förlängas mellan motor och fartreglage (ej mellan batteri och fartreglage).