Friflyg

Se även Guillow´s. De flesta modeller från Guillow´s är friflygsmodeller och levereras tillsammans med gummibandsmotor.