Futaba S.Bus2 (telemetri)

Samtliga sensorer är avsedda att användas i Futaba-system som kommunicerar via FASSTest-protokollet (t ex Futaba 14SG och Futaba 18MZ). Sensorerna SBS-01RM, SBS-01T och SBS-01V kan även användas i Futaba-system som kommunicerar via T-FHSS-protokollet (t ex Futaba 4PLS).