Futaba S.Bus2 (telemetri)

Samtliga sensorer är avsedda att användas i Futaba-system som kommunicerar via FASSTest eller T-FHSS-protokollen.