Laserskärning

MBS RC Models laserskärare

1 Inledning

MBS RC Models producerar egna modeller (genom CNC-fräsning och laserskärning) och laserskär även byggsatser och delar till kunder. Har du frågor kring laserskärning, kontakta oss gärna.

 

2 Vår laser

MBS RC Models laserskärare är avsedd för både etsning och skärning och hanterar följande dimensioner:

 • Längd: 610 mm.

 • Bredd: 305 mm.

Vi skär och etsar i balsa, lätt- och flygplansplywood och ett flertal plaster. Lasern bränner genom materialet med en mycket tunn stråle (cirka 0.05 mm) och lämnar efter sig ett lätt smutsat/bränt snitt. I material med tjocklekar som överstiger nedan angivna mått behöver effekten på lasern höjas och snittets bredd ökar till närmare/omkring 0.1 mm.

 

3 Material vi hanterar

Hittills har vi använt nedanstående material. Om du önskar få etsat eller skuret i något annat material, vänligen kontakta oss.

 • Balsa, upp till 5 mm tjocklek.

 • Lättplywood, upp till 4 mm tjocklek.

 • Flygplansplywood, upp till 3 mm tjocklek.

Balsaflaken vi skär i är av medium hårdhet. Materialen finns att se och läsa om under ”Trämaterial” i menyn till vänster.

 

4 Underlag

4.1 Filformat

Vi önskar få underlag tillsänt oss via mejl och i något av följande format:

 • Cdr (CorelDraw) och alla vektorformat som CorelDraw hanterar.

 • Dxf (spara som version 14).

 • Dwg (inte alla versioner).

Vi hanterar inte alla versioner av ovanstående format. Vänligen sänd oss en provdel innan ett helt projekt färdigställs.

Samtliga delar skall sparas eller exporteras med linjer utan bredd (”hårfin”) och färger enligt RGB (ej CMYK). Etsning av text med teckensnitt som inte ingår i översänd fil konverteras enligt förslag i styrprogrammet. Delarna sparas med följande färger:

 • Etsning: RGB, #0000FF, d v s röd 0, grön 0 och blå 255.

 • Skärning: RGB, #FF0000, d v s röd 255, grön 0 och blå 0.

Observera att vi kan utföra ovanstående färgkodning om du önskar, se prislista nedan.

4.2 Offset

Då snittet efter lasern endast är 0.05 mm kan det normalt bortses ifrån. Dock, i hårdare material behöver effekten på laserstrålen höjas och snittets bredd hamnar kring 0.1 mm. Om du önskar ”sugpassning” på dina delar bör därför en offset adderas till samtliga delar som skall skäras ur följande material och tjocklekar:

 • Balsa: 5 mm.

 • Lättplywood: 3 och 4 mm.

 • Flygplansplywood: 2 mm eller tjockare.

Notera att vi inte lämnar några garantier avseende resultatets dimensioner (med avseende på ovan beskrivna avvikelser). Vi skär med lägsta möjliga effekt (för att undvika onödig svärtning och för att hålla ned bredden på snittet), precis/på gränsen till att materialet skärs igenom.

4.3 Placering av delar

De delar som skall skäras/etsas placeras ut på en yta som motsvarar önskat materials yttermått minus 4 mm kant. Exempel:

 • Balsaflak 500×100 mm.
  Användbar yta, bredd: 500mm – 2x4mm = 492 mm.
  Användbar yta, höjd: 100mm – 2x4mm = 92 mm.

 • Plywoodflak 200x200mm.
  Användbar yta, bredd: 200mm – 2x4mm = 192 mm.
  Användbar yta, höjd: 200mm – 2x4mm = 192 mm.

Alla delar måste sitta fast i flaket och detta görs genom att 1 – 1.5 mm långa uppehåll i skärbanan läggs in. Antalet varierar med delarnas storlek, minimum tre uppehåll per del och alltid minst ett uppehåll per 100 mm. Notera att även insidor i ringar, uttag, håligheter, med mera måste sitta fast och skall förses med uppehåll.

Delar placeras med ett avstånd av minimum 4 mm mellan varandra.

 

5 Priser

Vi har delat upp laserskärning/etsning i två delar, hanteringstid och lasertid. Materialkostnad tillkommer.

5.1 Hanteringstid

Vi tar 475 kr / timma (380 kr exkl. moms) för all hanteringstid, exempelvis korrigering av mottagna filer, inställning av laservärden (lagras per arbete, d v s engångskostnad). Samtliga kunduppdrag sparas och om alla eller något flak önskas skäras/etsas igen vid ett senare tillfälle är hanteringstiden minimal.

Riktvärde: 15 minuter / flak.

5.2 Lasertid

Vi tar 15 kr / minut (inkl. moms) för skär- och etsningstid.

Riktvärden:

 • 1 st 500×100 mm balsaflak med relativt tätt packade smådelar:
  4 minuter skärtid.

 • 1 st 500×100 mm balsaflak med relativt tätt packade smådelar där samtliga delar försetts med ett etsat id:
  4 minuter skärtid, 5 minuter etsningstid.

 • 1 st 200×200 mm flygplansplywood, ett 150 mm motorspant, tio stycken smådelar och ett etsat ord:
  3 minuter skär- och etsningstid.

Tummelisa short kit

Tummelisa short kit