Lättplywood

Lättplywood (även kallat för liteply) har en lägre densitet än flygplansplywood och är lätt att bearbeta utan att flisa sig.