Spektrum variometer (SPMA9589)

Spektrum variometer (SPMA9589)

Spektrum variometer (SPMA9589)

Spektrums variometer indikerar graden av höjdförändring (uppåt eller nedåt) genom ljudsignaler. Höjdförändringarna mäts genom att sensorn kontinuerligt och noggrant läser av lufttrycket och därigenom kan förändringarna registreras. Denna metod innebär också att variometern ej behöver kalibreras.

Ansluts till telemetrimottagare eller TM1000.

Kompatibel med följande sändare av angiven eller senare/högre generation : DX6 Gen2, DX7 Gen2, DX8 Gen2, DX9, DX18 G2, DX18QQ, DX20, DX10T and DX18T. DX8 Gen1 endast höjdfunktion.

Spektrum mottagare
Pris/st: 895 kr
FINNS I LAGER

Kommentarer inaktiverade.