Skalamodeller (MBS)

Följande skalariktiga modellflygplan produceras av MBS RC Models.
OBS: just nu levereras Viggen utan dekaler.