Aero-naut CAM Carbon

Angiven diameter på propellerbladen gäller vid montering på en 42mm mittdel. Andra storlekar på mittdelen ger motsvarande förändring av diametern.

Aero-naut CN-spinner

Klassisk spinner med propellerbladen rakt mot varandra.

Aero-naut Z-spinner

Spinner med propellerbladen förskjutna i ett Z. Ger att bladen ligger tätare mot kroppen.

Aero-naut motoraxeladaptrar för Z-spinner

Aero-naut motoraxeladaptrar för CN-spinner

Aero-naut mittdelar / propellerbladshållare för CN-spinner

Aero-naut övriga CN-spinners