Balsa

MBS RC Models balsa är av högsta kvalitet (AAA) och kan beställas i viktklasserna nedan. Flaken är indelande i fem viktklasser:

  • Viktklass osorterad: en blandning av alla viktklasser nedan.
  • Viktklass lätt: max 100 kg/m³
  • Viktklass lätt-medium: 101 – 130 kg/m³
  • Viktklass medium: 131 – 160 kg/m³
  • Viktklass hård: min 161 kg/m³

Viktklass osorterad

Viktklasserna lätt, lätt-medium, medium och hård
OBS: om vald viktklass tar slut skickas flak som ligger så nära aktuell viktklass som möjligt.

Lätt Lätt-medium Medium Hård

 

Exempel på användningsområden:

  • Lätt balsa: mycket små modeller, plankning av ytor med mycket liten radie (låg hållfasthet).
  • Lätt-medium balsa: små modeller, plankning av ytor med liten radie.
  • Medium balsa: lister, spant, spryglar, plankning.
  • Hård balsa: spant, spryglar, vingbalkar och lister till större modeller eller där lite extra styrka behövs.

Fördjupad information om balsa för modellbygge.

Balsalagret i MBS RC Models butik