Futaba S.Bus

Information om S.Bus finns nedanför produkterna.

Vad är Futaba S.Bus?

Futaba S.Bus är ett digitalt, seriellt, datakommunikationssystem för överföring av kommandon mellan din mottagare och dina servon. En enda S.Bus-kabel överför signalen till alla servon i din modell och du kan ansluta dina S.Bus-servo utan att oroa dig för att fel servo sitter på fel kanal – S.Bus-servona har i förväg dedikerats till en bestämd kanal! Med hjälp av S.Bus kanalväljar-verktyg, via din S.Bus-mottagare eller via ett PC-program programmerar du enkelt aktuellt servo till en bestämd kanal och denna kanal behåller S.Bus-servot oavsett var i systemet det ansluts!

Tillsammans med S.Bus avkodningskabel kan dina existerande analoga och digitala servon användas. Med hjälp av kanalväljar-verktyget programmeras enkelt avkodningskabelns utgångar till önskade kanaler, vilket ger att anslutna analoga och digitala servon kan användas i S.Bus-systemet!

Egenskaper

  • S.Bus-systemet eliminerar alla typer av störningar mellan mottagare och servon.
  • S.Bus kan hantera upp till 16 kanaler.
  • Mycket enkel programmering med hjälp av SBC-1 kanalväljar-verktyget, S.Bus-mottagare eller PC-program.
  • Inga kanalbegränsningar hos mottagaren (antalet tillgängliga kanaler bestäms av hur många kanaler din sändare kan hantera).
  • Batterier kan anslutas var som helst i S.Bus-systemet.
  • Kabeldimension: 20 AWG.
  • SBD-1 avkodningskablar låter dig ansluta dina existerade analoga och digitala servon.
  • S.Bus-systemet spar vikt, förenklar kabeldragning och eliminerar risken för att fel servo ansluts till fel kanal.