Rundstav, balsa/bok/lind

Rundstav av balsa

Rundstav av lind och bok