Skalamodeller (MBS)

Följande skalariktiga modellflygplan produceras av MBS RC Models.
OBS: inga dekaler ingår längre i byggsatserna till Viggen och Draken.