Rundstav, balsa/björk

Rundstav av balsa

Rundstav av bok